SEARCH

Fjärrvärmeanläggning Kjeller 5MW, Pemco Energi AS

Pemco Energi levererar fjärrvärme till Norska försvarets byggnader och industrianläggningar i Kjeller. Inom anläggningen finns industriella värmeprocesser som hög tillgänglighet. Projektet utfördes under 2012-2014 och avsåg ny bioeldad fjärrvärmeanläggning 5MW med pannor för pellets/flis bränsleinmatningar för pellets, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet…

Fjärrvärmeanläggning 4,5MW, Arvika fjärrvärme AB

Arvika Fjärrvärme levererar fjärrvärme till Arvika tätort. Värmen produceras med pellets. Projektet utfördes under 2012 och avsåg ny biopanna 4,5MW för pellets/torrflis med bränsleinmatning för pellets, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en totalentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade…

Pelletspanna 500kW Oslo

Pelletspanna 500kW samt biooljereserv installerades under hösten 2012 i Nesbru Vidergående skole i Oslo. Pelletspannan är helautomatiskt med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändning, automatisk sotning och uraskning

Wellpapp – Bioeldad ånganläggning Peterson Packaging Norrköping

Pemco Energi kommer levererar ånga till Peterson Packagings wellpapp tillverkning i Norrköping. Ånga produceras med träpellets. Projektet utfördes 2016 och avsåg ny biopanna 2,5MW för pellets/flis med ångackumulator, bränslelager med pelletsilos, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rörinstallationer.Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare), Victor Karlsson, (Produktionschef),…

Livsmedelsindustri – Bioeldad ånganläggning Nortura Rudshögda

Oplanske bioenergi har leveransavtal om att leverera ånga till Nortura slakteri Rudshögda, Hamar. Ånga produceras med flis. Projektet avsåg ny biopanna 3MW med ångackumulator, matarvattentank, bränsleinmatning med tippficka, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rörinstallationer. Deltagare: Gustav Jansson (Projektchef), Ingvar Jansson (Projekteringsledare), Victor Karlsson, (Produktionschef), Anders hed,…

Fjärrvärmeanläggning Mora, totalentreprenad ABA, Eon Värme Mora

Eon Värme levererar fjärrvärme till Mora. Värmen produceras med flis. Projektet genomfördes under 2016 och avser ny flispanna 6MW med bränsleinmatning, rökgasrening, 2MW rökgaskondensering, el-, instrument-, styr-, rör- och elinstallation. Projektet genomfördes som en totalentreprenad ABB där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga processrelaterade…

Fjärrvärmeanläggning, totalentreprenad, Degerfors Energi AB

Degerfors Energi levererar fjärrvärme till Degerfors tätort. Värmen produceras med flis. Projektet utfördes under 2015 och avsåg ny flispanna 7MW med bränsleinmatning, rökgasrening, 2,3MW rökgaskondensering, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner….

Fjärrvärmeanläggning Sunne, Rindi Energi AB

Rindi Energi levererar fjärrvärme till Sunne tätort. Värmen produceras med flis. Projektet utfördes under 2013 och avsåg ny flispanna 6MW med bränsleinmatning, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner.Deltagare: Gustav Jansson…

Fjärrvärmeanläggning Älvdalen, Pemco Energi AB

Pemco Energi levererar fjärrvärme till Älvdalen tätort. Värmen produceras med flis/pellets. Projektet utfördes under 2014 och avsåg ny fjärrvärmeanläggning 5MW med bränsleinmatning, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en samverkansentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade samtliga discipliner. Deltagare: Gustav…