Vi erbjuder service och underhåll för alla typer av förbränningsanläggningar för energiproduktion i spannet 50 kW - 20 MW. Vanliga bränslen i de pannanläggningar vi servar är pellets, fastbränsle, briketter, flis, spån, restprodukter från träindustrin, och livsmedelsindustri, sädesavrens etc, bioolja, RME-olja, mineralolja E01 E32 WRD, deponigas, biogas, gasol, vätgas mfl.

Vi servar samtliga förekommande eldningsutrustningar: oljebrännare, pelletsbrännare, flisbrännare, pulverbrännare, gasbrännare, stokers, retorter, rosteranordningar, mfl. Exempel på panntyper är hetvattenpannor, ångpannor, hetoljepannor, varmluftspannor, elpannor mfl.

Våra servicetekniker är duktiga på felsökning, fastställa diagnos, justera styrning och trimma in förbränningsanläggningarna för att optimera och effektivisera driften.

Vi kan erbjuda olika typer av serviceavtal för att säkerställa en så driftsäker och energieffektiv anläggning som möjligt. Vi har ett väl utvecklat kontaktnät av leverantörer och kan snabbt ta fram de flesta reservdelar som finns på marknaden. Vi lagerför prioriterade reservdelar för olika oljebrännare (tex Weishupt, Turboflame mfl.), nivåregleringsutrustningar (Erab mfl) samt torrkokningsskydd mm.

Flisskruv
Namn:

Email:

Servicemeddelande:2016-02-28
2,5MW pelletseldad ångpanna med
ackumulator. ..
Läs mer

2016-02-28
Eon Värme har valt anlita AKJ
Energiteknik för uppförande av ny..
Läs mer

2015-11-16
En fliseldad panncentral för flis
har levererats till Hörningsholms..
Läs mer

2015-11-16
Panncentral 7MW för fuktig flis med
2,3MW rökgaskondensor har..
Läs mer