Vi dimensionerar och kundanpassar bränslelager och oljetankar efter ert bränsle och övriga förutsättningar. Vi har stor ett stort kontaktnät och kan bemöta de flesta tänkbara behov.

Tankar
Vi säljer, levererar och installerar totalt kundanpassade tankar utifrån just ditt behov, vi konstruerar även invallningar på befintliga tankar med diverse läckagelarm om olyckan skulle vara framme. Vi har stor erfarenhet av lagring av olika känsliga biooljor mm.

Pellets silos
Vi säljer och installerar färdigtillverkade pelletssilos av flera märken, vi konstruerar även helt egna system för en optimal förvaring som passar in för just ert behov.

Briketter/Flis
Briketter och Flis lager konstrueras helt "platsspecifikt" för att alltid ha rätt mängd bränsle i fickan.  Vi har flera olika system som vi använder oss av med tex. skrapor, skruvar och elevatorer. Vi säljer även bränslesystem bestående av självlossande växelflakscontainrar, kompletta med avställningsramper, transportskruvar, hydraulik och automatskåp.Hör gärna av er så kommer någon av våra experter ut till just er anlägggning för att se vilka förbättringar som kan göras.

 Flisficka med briketter

Pelletssilo inbyggd i skola

 

2016-02-28
2,5MW pelletseldad ångpanna med
ackumulator. ..
Läs mer

2016-02-28
Eon Värme har valt anlita AKJ
Energiteknik för uppförande av ny..
Läs mer

2015-11-16
En fliseldad panncentral för flis
har levererats till Hörningsholms..
Läs mer

2015-11-16
Panncentral 7MW för fuktig flis med
2,3MW rökgaskondensor har..
Läs mer