Oljebrännare 50 - 20 MW

Pelletsbrännare 50 - 1MW 

Rosterssytem för torr och fuktig flis. 

Pulverbrännare

Rostersystem

 
2016-02-28
2,5MW pelletseldad ångpanna med
ackumulator. ..
Läs mer

2016-02-28
Eon Värme har valt anlita AKJ
Energiteknik för uppförande av ny..
Läs mer

2015-11-16
En fliseldad panncentral för flis
har levererats till Hörningsholms..
Läs mer

2015-11-16
Panncentral 7MW för fuktig flis med
2,3MW rökgaskondensor har..
Läs mer