SEARCH

Nyårshälsning från AKJ

Vi inom AKJ vill passa på att tacka alla vänner, kunder och samarbetspartners för 2017 och önska ett gott nytt år!   Vi har under 2017 konverterat industrier från fossil olja till förnyelsebar energi motsvarande ca 500 varv runt jorden med bil samt moderniserat och…

Fjärrvärmeanläggning 4,5MW, Arvika fjärrvärme AB

Arvika Fjärrvärme levererar fjärrvärme till Arvika tätort. Värmen produceras med pellets. Projektet utfördes under 2012 och avsåg ny biopanna 4,5MW för pellets/torrflis med bränsleinmatning för pellets, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader. Projektet genomfördes som en totalentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och samordnade…

Fjärrvärmeanläggning 2MW, Mellerud

Melleruds Kommun levererar fjärrvärme till Melleruds tätort. Värmen produceras med pellets. Projektet utfördes under 2011 och avsåg ny bio 2MW för pellets/torrflis med bränsleinmatning för pellets, rökgasrening, el-, instrument-, styr-, rör- och byggentreprenader.   Projektet genomfördes som en totalentreprenad där AKJ genom totalentreprenad drev och…

Degerfors – Fliseldat fjärrvärmeverk

Fjärrvärmeanläggning på 7 MW samt rökgaskondensering med ytterligare 2,3 MW. Panncentralen är byggd för Degerfors Energis räkning och stod färdig i slutet av 2015. Utrustningen består bland annat av elektrofilter och vattenreningssystem för att emissioner och påverkan på närmiljön ska kunna minimeras. Bränsle: fuktig träflis…

Page Fade Up/Down Transition

Choose animation (page transition) from page to page. All page transitions can be turned off/on and can be easily accessed through page options.

Page FadeIn/Out Transition

Choose animation (page transition) from page to page. All page transitions can be turned off/on and can be easily accessed through page options.