SEARCH

Degerfors – Fliseldat fjärrvärmeverk

Fjärrvärmeanläggning på 7 MW samt rökgaskondensering med ytterligare 2,3 MW. Panncentralen är byggd för Degerfors Energis räkning och stod färdig i slutet av 2015. Utrustningen består bland annat av elektrofilter och vattenreningssystem för att emissioner och påverkan på närmiljön ska kunna minimeras. Bränsle: fuktig träflis…

Page Fade Up/Down Transition

Choose animation (page transition) from page to page. All page transitions can be turned off/on and can be easily accessed through page options.

Page FadeIn/Out Transition

Choose animation (page transition) from page to page. All page transitions can be turned off/on and can be easily accessed through page options.

Page Left/Right Transition

Choose animation (page transition) from page to page. All page transitions can be turned off/on and can be easily accessed through page options.

Page Up/Down Transition

Choose animation (page transition) from page to page. All page transitions can be turned off/on and can be easily accessed through page options.