2016-02-28
Pelletseldad ångpanna
2,5MW pelletseldad ångpanna med ackumulator.

2016-02-28
Mora 6MW Eon Värme
Eon Värme har valt anlita AKJ Energiteknik för uppförande av ny 6MW pannanläggning för fuktigflis till Mora.

2015-11-16
Hörningsholm 1MW Flis
En fliseldad panncentral för flis har levererats till Hörningsholms slott och lantbruk. Panncentralen försörjer torksystem för lantbruk samt ett system för närvärme till slott och övriga byggnader.

2015-11-16
Degerfors 7MW Flis + 2,3MW RGK
Panncentral 7MW för fuktig flis med 2,3MW rökgaskondensor har driftsatts i Degerfors. Entreprenaden innefattade mark, bygg, bränslelager, förbränningsugn, hetvattenpanna, elfilter, rökgaskondensor (direktväxlad), skorsten, rörarbeten, vattenrening, elinstallation, styrsystem samt överordnat citect.

2015-03-08
Zinkgruvan 2MW pellets
http://www.sydnarkenytt.se/askersund/artikel/zinkgruvan-mining-miljoeinvesterar#.VPw1Wp0V_IU


2014-11-19
Styrombyggnad KMW-pannor
Vi har bytt styrsystem PLC för fliseldad KMW panna i Torsby.

2014-11-19
200kW Pelletspanna Nybble
200kW Pelletspanna Nybble

2014-10-26
TPC 1MW Pellets Norge
TPC 1MW Pellets Norge

2014-10-26
Pelletspanna 500kW Stockholm
Pelletspanna 500kW Stockholm

2014-10-26
Flispanna 720kW Gräsmark
Flispanna 720kW Gräsmark, ombyggnad bef. panncentral.

2014-06-25
Styrombyggnad biopanna Filipst
Styrsystem samt förbränningsoptimering biopanna Filipstad

2014-06-25
Pelletspanna 1,3MW Oslo
Pelletspanna 1,3MW till Oslo

2014-06-25
Flispanna 450kW Transtrand
Flispanna 450kW samt oljepanna 500kW till Transtrand, Malung.

2014-04-30
Moelven 5MW barkpanna ombyggna
Moelven 5MW barkpanna ombyggnad, nytt styrsystem, optimering av förbränning och värmedistributionssystem

2014-04-30
Älvdalen 2,5MW flis 55% fukt
Flispanna 2,5MW 55% fukt för fjärrvärme till Älvdalen. Platsbyggd med flislager och värmedistributionssystem.

2013-10-21
Ombyggnad styrsystem värmeanlä
Ombyggnad styrsystem för två flispannor på Bröderna Carlströms Trävaru i Bjärnum.

2013-10-15
Sunne 6MW flis/barkpanna drift
Biopanna 6MW Sunne för bark/flis driftsatt enl. tidplan.

2013-10-15
Pelletspanna 1MW TPC Lesjöfors
Pelletspanna 1MW samt oljepanna 1MW i prefabricerad panncentral till Lesjöfors.

2013-10-15
Pelletspanna 320kW Färeglanda
Pelletspanna 320kW och oljepanna 500kW för Färgelanda Vårdhem.

2013-10-15
Pelletspanna 300kW Dalslånged
Pelletspanna 300kW samt oljepanna 500kW till Dalslånged.

2013-06-03
Biopanna 6MW 55% Sunne
6MW biopanna spån/bark 55% som ska förse Sunne med fjärrvärme.

2013-02-27
Biopanna 1MW Sysslebäck
Biopanna 1MW i prefabricerad panncentral installerades innan jul i Sysslebäck. Pannan är utförd med rörlig hydraulisk roster och anpassad för kutterspån, snickeriavfall.

2013-02-27
Pelletspanna 320kW Oslo bioolj
1st Pelletspanna 320kW samt biooljepanna 500kW installerades under hösten 2012 i Eikeli Vidaregående skole i Oslo.

2013-02-27
Pelletspanna 500kW Oslo
Pelletspanna 500kW samt biooljereserv installerades under hösten 2012 i Nesbru Vidergående skole i Oslo. Pelletspannan är helautomatiskt med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändning, automatisk sotning och uraskning.

2013-02-27
TPC 1MW Pellets Bäckefors
Pelletspanna 1MW samt oljepanna 1MW i prefabricerad panncentral till Bäckefors i Dalsland. Pelletspannan är utförd med rörlig hydraulisk roster, elektrisk tändningsutrustning, automatisk sotning och askutmatning.

2012-07-29
4 MW Pelletspanna till Arvika
Ny Pelletspanna 4MW till Lyckeverket Arvika Fjärrvärme

2012-07-03
Ombyggnad av 5MW biobränslepan
Ombyggnad av bef. 5 MW biobränslepanna. Ombyggnad av bränsleinmatning, förbränningsugn och rökgasrening.

2012-06-11
TPC 2x1,9MW Pellets till Norge
Prefabricerad panncentral med 2x1,9MW pelletspannor till Norge

2012-04-05
Styrsystem 2MW pellets Norge
Modernisering av styrsystem på 2MW pelletseldad anläggning i Oslo.

2012-04-05
Norge TPC 500kW pellets 800kW
TPC 500kW pellets + 800kW olja till en fabrik i Drammen.

2012-04-05
Byte spåneldad panna 5MW
Byte av spåneldad panna 5MW samt optimering av energisystem för torkanläggning i ett sågverk.

2012-01-08
TPC 2MW Pelletspanna
Prefabricerad panncentral med 2MW pelletspanna till Mellerud.

2011-08-22
Flispanna Östra Ämtervik
Flispanna för fuktig flis till närvärmeanläggning i Östra Ämtervik i Värmland.

2011-08-22
Pelletspanna 1,5MW
Ombyggnad av bef. panncentral och utbyte till ny pelletspanna 1,5MW inkl. ombyggnad med modern styrning mm.

2011-06-13
Styrsystem till fjärrvärmeverk
Styrsystem till fliseldat värmeverk 4x5 MW i Östeuropa.

2011-05-21
16 MW reservoljepanna till Arv
16 MW hetvattenpanna för reserv/backup till Arvika Fjärrvärme

2011-04-15
Välkommen Sia Holst - AKJ Bioe
Sia Holst ingår numera i AKJ Bioenergi. AKJ Bioenergi kommer ansvara för södra sverige. Med kunskaperna och erfarenheterna från Sia Holst stäker vi ytterligare kompetensen inom biobränsleeldning och vi kan erbjuda ett bredare servicenätverk. Sia Holst har byggt biobränsleanläggningar mellan 500 kW - 7000 kW åt fjärrvärmeverk, industrier och lantbruk.

2010-12-18
10 MW hetvattenpanna
Installation av 10 MW hetvattenpanna med pressluftsbrännare i bef. panncentral på Uddeholm Toolings stålverk i Hagfors för reserv till process och hagfors fjärrvärmenät.

2010-10-18
Elångpanna
Specialbyggd ånganläggning med elångpanna till betongfabrik i Karlstad.

2010-08-24
TPC 1,25 MW Pellets Saltsjöbad
Transportabel panncentral 1,25 MW pelletspanna till Saltsjöbaden. I entreprenaden ingår även värmekulvert och ombyggnad i bef. panncentral.

2010-08-24
TPC 500 kW flispanna (fuktig f
Transportabel panncentral med 500 kW flispanna (fuktig flis) samt 700 kW reservoljepanna.

2010-06-29
1,25 MW TPC Pellets
Transportabel panncentral 1,25 MW pellets & 2 MW oljereserv till Åsensbruk i Dalsland.

2010-04-28
400 kW Pelletspanna Hammarö
Pelletspanna 400 kW till unikt återvinningsprojekt. I veckan driftsattes en ny pelletsanläggning på Hammarö. Pannan är en del av ett återvinningsprojekt från där överskottsvärme från it-center återanvänds som fjärrvärme.

2010-04-28
Sök stöd för energikartläggnin
Sök 30 000 kr i stöd för energikartläggning. Hos Energimyndigheten finns nu ett stöd att söka för företag som vill kartlägga sin energianvändning och få förslag på åtgärder för att minska den. Stödet täcker halva kostnaden för energikartläggningen med upp till 30 000 kronor. Företag med minst 500 MWh energi kan söka. Lantbruk kan få stöd även om de har mindre energianvändning.

Hör av er så hjäler vi er att söka stödet!

2010-02-05
11,5 MW transportabel panncent
11,5 MW transportabel panncentral till Stora Enso Gruvön.

2010-02-05
Ytterligare en servicetekniker
Vi fortsätter stärka upp vårt serviceteam och välkomnar Ingemar Noaksson, Ingemar kommer närmast från Eldab.

2009-12-16
Stora Enso Gruvön
Stora Enso Gruvön - moderinisering av styrsystem och optimering av ånganläggning.

2009-11-23
Hilmer Anderssons Sågverk
Hilmer Anderssons Sågverk - Effektiviering och optimering med ny styrning av värmeanläggingen.

2009-11-23
Munksjö Paper
Munksjö Paper - Ny gaseldad hetoljepanna för att höja driftsäkerheten vid tillverkning av möbelfolier.

2009-11-23
Fonus Träindustri
Fonus Träindustri - Nytt styrsystem för optimering och effektivisering för förbränning av restprodukter från träindustri. I fabriken i Falköping tillverkas kistor till hela Fonus-koncernen.

2009-11-23
Ny Serviceledare - Marianne
Ny Serviceledare - Marianne Fröding som närmast kommer från Milko, där hon varit teknisk chef, har anställts som serviceledare. Marianne har stor erfarenhet av bla ångpanneanläggningar.

2009-02-13
Ny biobränsle eldad värmeanläg
Ny biobränsleeldad värmeanläggning 1,5MW - Av Jensens Blommor av har vi fått i uppdrag att uppföra en ny biobränsle eldad värmeanläggning med pellets, effekt 1,5 MW. I uppdraget ingår även ett för större växthus speciellt anpassat energilagringssystem, vilket har till syfte att effektivisera och minimera energianvändningen.

2009-02-13
Energisamordning Nybyggnad äld
Energisamordning - 20 000 m2 nybyggnad av äldreboende - Av Stockholms sjukhem har vi fått i uppdrag att utföra energiberäkningar och samordna projekteringen för att verifiera att man klarar BBR-krav samt minst green-building nivå för energianvändningen. Hela byggnaden simuleras och för att underlätta samordningen används ett BIM-baserat energisimuleringsverktyg.

2009-02-12
Framgångsrik Projekteringsledi
Framgångsrik projekteringsledning 31mars - 1 april - Hållbart byggande med BIM. AKJ medverkar som föreläsare på kursen framgångsrik projekteringledning. För mer info och anmälan: http://www.ibceuroforum.se/kurser/projekteringsledning

2009-02-12
Lunchträff i Stockholm om BIM
Lunchträff i Stockholm om Building Information Modeling
Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning VVS < 40 i Stockholm inbjuder till en lunchträff med information om Building Information Modeling.


Stockholm VVS < 40 bjuder in till en lunchträff Tisdagen den 3/3.
Träffen inleds med 1 timmes föreläsning om BIM (Building Information Modeling), samt hur det kommer att förändra hur vi arbetar i framtida byggprojekt.
Föreläsare blir:
Gustav Jansson AKJ tidigare på Sweco och White Ark.samt Linus Malm och Dag Wingstrand från Tyréns

Efter föreläsningen bjuder FläktWoods på en lunchsallad
Var: PQR's kontor i Nacka Strand, Jakobsdalsvägen 19
När: Tisdagen den 3 Mars, kl 11:00
Hur: Anmälan via mail till Johan.Parmborg@pqr.se
2008-11-06
Framgångsrik projekteringsledn
Framgångsrik projekteringsledning 25-27nov - Hållbart byggande med BIM. AKJ medverkar som föreläsare på kursen framgångsrik projekteringledning. AKJ håller också i efterföljande workshop - Projekteringsledning för lågenergihus. För mer info och anmälan: http://www.ibceuroforum.se/kurser/projekteringsledning/

2008-10-15
Mobil pelletsanläggning 2MW
Mobil pelletsanläggning på 2 MW till Älvdalen. Anläggningen består av en 2 MW pelletspanna och en oljepanna på 2,5 MW som spetsvärme är komplett med silo, skorsten mm. Anläggningen som är mobil kommer initialt att betjäna fjärrvärmenätet i Älvdalen.

2008-09-11
Grön el!
Grön el! AKJ utreder på uppdrag av Rindi Energi möjligheter att producera grön el i ny pellets fabrik.

2016-02-28
2,5MW pelletseldad ångpanna med
ackumulator. ..
Läs mer

2016-02-28
Eon Värme har valt anlita AKJ
Energiteknik för uppförande av ny..
Läs mer

2015-11-16
En fliseldad panncentral för flis
har levererats till Hörningsholms..
Läs mer

2015-11-16
Panncentral 7MW för fuktig flis med
2,3MW rökgaskondensor har..
Läs mer